Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

 

Madde : 6 - ÜYELİK

Derneğe, gerçek kişiler ve Satınalma Organizasyonlarında görev yapma yetkisi verilmiş kişiler üye olabilir. Dernek üyeleri; Asli Üye, Aday  Üye, Fahri Üye, Öğrenci Üye  ve Onursal üye olarak belirlenir.

Asli ve onursal üyelerin oy hakkı vardır. Fahri üyeler, Aday Üyeler, Öğrenci üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğin onursal üyeleri, alanlarında dünya veya Türkiye düzeyinde saygınlığa sahip, uluslararası alanda Satınalma mesleğine gelişimine fikri katkı sağlamış veya üst düzey devlet görevleri üstlenmiş kişilerdir.

Derneğe asli, aday, fahri, öğrenci ve onursal üye olmak isteyenlerin, en az 2 asli üye tarafından yazılı olarak tavsiye edilmesi şarttır.

 

Madde :7 - ÜYELİK İÇİN DİĞER ŞARTLAR

Fahri ve Onursal üye olabilmek için ;

a)  20 yaşını bitirmiş olmak,

b)  En az lise mezunu olmak.

c) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli veya hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu kapsamı dışında bulunmak,

d) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan yahut Dernekler Kanunu gereğince kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından hüküm giymemiş olmak,

e) Dernek Yönetim Kurulu çoğunluk kararı ile üyelik hakkı temin etmek.

 

Asli üye olabilmek için;

a) 22 yaşını bitirmiş olmak,

b) En az lise mezunu olmak.

c) 2 yıllık aday üyelik sürecini tamamlayarak Asil üyelik başvurusunu dilekçe ile Yönetim kuruluna sunmuş olmak.

d) Yönetim kurulunun salt çoğunluk onayı ile kabule ilişkin şartları taşıyor olmak.

d) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli veya hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu kapsamı dışında bulunmak,

e) Sakarya vilayeti içerisinde Satınalma departmanlarında fiili olarak mesleğini icra ediyor olmak.

 

f) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan yahut Dernekler Kanunu gereğince kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından hüküm giymemiş olmak,  

 

Aday Üye olabilmek için;

a) 20 yaşını bitirmiş olmak,

b) En az lise mezunu olmak.

c)  Yönetim kurulunun salt çoğunluk onayı ile kabule ilişkin şartları taşıyor olmak.

d) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli veya hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu kapsamı dışında bulunmak,

e) Sakarya vilayeti içerisinde Satınalma departmanlarında fiili olarak mesleğini icra ediyor olmak.

f) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan yahut Dernekler Kanunu gereğince kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından hüküm giymemiş olmak,  

 

Öğrenci üye olabilmek için;

a)  Sakarya vilayeti dahilindeki Üniversite ve Fakültelerde Öğrenci statüsünde olmak.

b)  Yönetim kurulunun salt çoğunluk onayı ile kabule ilişkin şartları taşıyor olmak.

c) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli veya hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu kapsamı dışında bulunmak,

d) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan yahut Dernekler Kanunu gereğince kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından hüküm giymemiş olmak,