Üyelik Avantajları

Üyelik Avantajları

  • Üyelerimiz Satınalma mesleği ile ilgili faaliyetleri, almaları gereken bilgi ve belgeleri en kısa sürede alabilirler,
  • Üyelerimiz kaliteli ve uygun fiyatlı eğitimler alır ve bilgilendirme toplantılarına ücretsiz katılır,
  • Yerel, ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgilendirilerek, desteklenir,
  • Derneğimiz bünyesinde yapılan araştırmalar doğrultusunda, Sakarya sanayiini ve ülke ekonomisi yakından takip eder,
  • Çeşitli toplantılarda devlet yetkilileri ve bürokratlarla bir araya gelerek problemlerini ve çözüm önerilerini doğrudan iletme imkânına sahip olmanın yanı sıra Derneğimiz aracılığı ile sorunlarını devletin en üst makamına kadar ulaştırabilir,
  • Mevzuat değişiklikleri, mesleki ve sektörel gelişmelerden en kısa sürede haberdar olur, görüş ve önerilerini bildirir,
  • Kanun ve yönetmelikler için görüş oluşturabilir,
  • Başarılı çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla her yıl düzenlenen Mesleki Performans Ödül Organizasyonuna katılabilir,
  • Üyelerimiz yaptıkları işin bir meslek olduğunu daha iyi hissedip, hissettirebilirler…