Milli Satınalma

Milli Satınalma

İthalata bağımlı ilk madde ve yarı mamül ihtyaçlarının tedarik edilmesi yıllardır ciddi cari açığa sebebiyet vermektedir. 

Bu ürün ve hizmetlerin satınalmasında meslektaşlar olarak yapılması gereken çalışmalar SASAYDER'in öncelikli faaliyet konuları arasındadır.

SASAYDER olarak, odaklanmış proje faaliyetl ile destekleyerek Sakarya ili içerisindeki meslektaşlar ile ithal ikamesi ürünlerin tespiti ve ürün gruplandırması yapılarak proje ekipleri oluşturulması ve çeyrek periyotlar ile raporlanmak üzere Milli Satınalma faaliyetleri yürütülmesi derneğin öncelikli faaliyet alanıdır.

Bu bağlamda meslektaşların Milli Satınalma proje ekipleri ile birlikte çalışma talepleri değerlendirilerek en hızlı şekilde faaliyetler başlatılacaktır. Proje fikirlerinin paylaşımı için SASAYDER Milli Satınalma Komisyonuna tüm meslektaşlar davetlidir.