Stratejik ve İleri Düzey Satınalma Eğitim Programı

Stratejik ve İleri Düzey Satınalma Eğitim Programı

Eğitmen: Gürkan Hüryılmaz (Türkiye Satınalma ve Tedarik Meslek Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Eğitimin Süresi: 2 gün

Tarihleri: 22 - 23 Haziran 2019 (Haftasonu)

Saatleri: 09:00 - 16:00

Yeri: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası , 1 Nolu Salon

Amaç: Satınalma profesyonellerinin ileri satınalma tekniklerini hayata geçirerek satınalma stratejileri geliştirip daha etkin bir satınalma yönetimi sağlamak.  

Eğitime kayıt: https://sasayder.org/tr/sasayder-stratejik-ve-ileri-duzey-satinalma-egitimi-e-37

Ücret: Sasayder üyeleri için 200 TL, Sasayder üyesi olmayanlar için 350 TL (ücret ödemesini kayıt sonrasında https://sasayder.org/tr/nasil-odeme-yaparim-i-10 adresindeki banka hesabına yapabilirsiniz)

 

 
Eğitim İçeriği :  

1.Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma

 Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma

 Satınalma’da Strateji Oluşturma Teknikleri (SWOT, P5FA)  

 Satınalmanın Organizasyon Konumlandırma ve Yapılandırma

 Satınalma Departmanın Organizasyonu ve Yapılanması

 Satınalma Süreç Yönetimi

 Satınalma Performans Kriterleri Belirleme

 Satınalma’nın Dijital Dönüşüm Stratejileri 
 
2.Satınalma Bütçe Yönetimi

 Satınalma Bütçe Aşamaları

 Mevcut ve Gelecek Dönem Fiyat Analizleri

 Bütçe Dönemi Tedarikçi ve Fiyat Stratejileri 
 
3.Tedarikçi Yönetimi

 Tedarikçi Araştırma ve Seçme Stratejileri

 Firmaya Özgü Tedarikçi Profili Belirleme

 Yapay-Dikey Yapılanma ve Tedarikçi Sayısı Belirleme

 Satınalma Satranç Tahtası Modeli ile Tedarikçi Stratejileri

 Farklı Şirketlerden Satınalma Taktikleri

 Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

 Tedarikçi El Kitabı

 Tedarikçi Değerlendirme

 Tedarikçi Geliştirme

 Tedarikçi Risk Analizi

 Tedarikçi Çeşitlendirme

 Tedarikçi Zinciri Yönetimi

 Tedarikçi’nin Yönettiği Stok

 Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve Yenileme

 e-Tedarik

 Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri / Tedarikçi Günleri 

 ■ 4.Sözleşme Yönetimi

 Sözleşme Stratejilerini Belirleme

 Tüm Sözleşme Maddelerinin Kullanılması

 Örnek Sözleşme Maddeleri

 e-Sözleşmeler / e-imza

 Taşeron Sözleşmeleri 
 
5.Fiyat Yönetimi

 Fiyat Teklifleri ve Analizi

 Satınalma Maliyet Kalemleri Analizi

 Toplam Mal Oluş (Landed Cost) Maliyet Analizi 
 
6.Fiyat Müzakereleri

 Fiyat Müzakeresine Girmeden Önce Yapılması Gerekenler

 Müzakere Sürecinde Bilinmesi Gerekenler

 En Etkin 21 Fiyat Müzakere Tekniği

 Beden Dilinin Müzakerelerde Kullanılması 
 
■  7.Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms)-İthalat ve Ödeme Yöntemleri

 Incoterms2010 Teslim Şekilleri

 İthalat Süreci ve Uygulamaları

 İthalat Sürecindeki Maliyet Kalemleri

 Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mukabili Ödeme ve Akreditifli Ödeme

 Leasing, Factoring, Fortfaiting, Franchising 
 
■ 8.Satınalma Raporlama Yönetimi

 Satınalma ve Tedarik Raporlarının Hazırlanması

 Satınalma ve Tedarik Raporları Analizi ve Karar Sistemleri

 Satınalma ve Tedarik Harcama Analizleri