Genel Kurul Ertelenmesi

Genel Kurul Ertelenmesi

Değerli Meslektaşlarımız,

 

          T.C Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkemizde tespit edilen Korona virüs (Covid-19) vakalarının duyurulmuş olması ve ciddi salgın tehdidiyle karşı karşıya olmamız nedeniyle; T.C İçişleri Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarihinde yayınlanan Genelge (Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, Vakıf..) genel kurulları ve eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (İcra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.) gereğince Derneğimizin 2020 yılı Genel Kurulu Mayıs ayında yapılmasına karar verilmiş ise de, alınan kararın iptaline ve Derneğimizin 2020 yılı Genel Kurulu’nun toplantı yasaklarının kalkmasından sonra yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

SASAYDER Yönetim Kurulu